Home>Wie doet wat?>Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner

Speciaal voor mensen met chronische aandoeningen zijn er praktijkondersteuners (Wieke en Ingrid) binnen de praktijk. Zij begeleiden mensen met chronische aandoeningen zoals: 

  • Diabetes mellitus (suikerziekte)
  • Astma/COPD( longziekte)
  • Hart- en vaatziekten
  • Osteoporose (botontkalking)

Verder begeleiden zij mensen die willen stoppen met roken.

Na verwijzing door de huisarts kunt u gebruik maken van hun spreekuur. Zij begeleiden u, spreken uitslagen met u door, geven u advies en controleren u regelmatig.

Daarnaast hebben we een praktijkondersteuner (Nelleke) geestelijke gezondheidszorg.
Zij levert een bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg door het uitvoeren van probleemverheldering en diagnostiek.
Uw klachten en situatie worden in kaart gebracht en in samenspraak met u, de huisarts en de praktijkondersteuner wordt gekeken naar een geschikt vervolgtraject.
Tevens is het mogelijk om bij de praktijkondersteuner een kortdurend behandeltraject te volgen.

Na verwijzing door de huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur.

De praktijkondersteuner is speciaal voor haar functie opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden.