Home>Actueel

Actueel

Datum: 1 januari 2019
Nieuws: Er is een nieuwe praktijkondersteuner GGZ bijgekomen, namelijk Floor van Gerwen. Tevens is er een praktijkmanager, Marijke Gerrits, gestart. Er zijn tegenwoordig veel extra taken voor de huisarts, zij zal ondersteuning gaan bieden hierbij.
Datum: 1 januari 2019
Nieuws: Sietske Jorritsma zal, als extra huisarts, op dinsdag en donderdag spreekuur gaan doen in de praktijk.
Datum: 1 januari 2019
Nieuws: Na ruim 30 jaar hebben we afscheid genomen van Maarten Brouwer (huisarts), hij gaat met een welverdiend pensioen! Zijn praktijk wordt overgenomen door Helene Berends. Mogelijk bent u haar al eerder tegengekomen, want zij was al een tijdje werkzaam binnen de praktijk als waarnemer.
Datum: 27-02-2018
Nieuws: Privacyreglement van onze praktijk: per 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese wetgeving over de Privacy regels in de gezondheidszorg. Wat houdt deze in? Uw Persoonsgegevens in onze huisartsenpraktijk worden voor specifieke doeleinden verzameld, n.l. voor: -voor zorgverlening -voor doelmatig beheer en beleid -voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Lidwina hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de assistente.
Datum: 19-01-2018
Nieuws: Missie: In de missie van de praktijk zoals beschreven in het vorige beleidsplan is niet veel veranderd. We zijn nog steeds gericht op patiŽntgerichte efficiŽnte en kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg. We hebben een jaar achter de rug, waarin wij onze NHG-accreditatie hebben verkregen. Als team hebben we hard aan de accreditatie gewerkt, we hebben alle protocollen goed vastgelegd en heel kritisch naar deze processen gekeken. Het team heeft zich bewezen in samenwerking en openheid over de dagelijkse gang van zaken. Visie: Onze visie is het leveren van een op de patient gerichte zorg met oog voor de verschillen in opleiding, sociaal-economische achtergrond, culturen en belevingsachtergronden.
Datum: 22 januari 2017
Nieuws: Een aantal pagina's van de website zijn aangepast. De pagina's met de werktijden van de artsen, gezondheidsinformatie en reizigersinformatie zijn bijgewerkt.
Datum: 23 januari 2017
Nieuws: Klachten procedure is aangepast.
Datum: 22 januari 2017
Nieuws: Een aantal pagina's van de website zijn aangepast. De pagina's met de werktijden van de artsen, gezondheidsinformatie en reizigersinformatie zijn bijgewerkt.