Praktijkinformatie

Balie Huisartsen Lidwina

Spreekuren

Huisartsenpraktijk Lidwina is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00. Onze assistentes zijn op de volgende tijden alléén voor spoed bereikbaar: tussen 10.10 en 10.30 uur en tussen 11.30 – 14.00 uur.
.
*Gelieve hier rekening mee te houden, de praktijk is gedurende de openingstijden voor spoedgevallen altijd bereikbaar.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente uw hulpvraag verder uitvragen. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Terugbel spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, u maakt ook hiervoor een afspraak met de assistente. U wordt dan teruggebeld door de arts.

Avond- nacht- en weekenddienst

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de Centrale Huisartsen Post (CHP). Op de huisartsenpost werken alle huisartsen binnen deze regio samen. Zie ook hun website

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
Het adres van de huisartsenpost is:
Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven
Tel: 088-876 5151
.
Waarneemgroep
.
Bij afwezigheid van uw huisarts, nemen collega’s waar.

Overige zorgverleners

Naast de huisarts zijn er nog andere zorgverleners die iedere dag voor de patiënten klaar staan binnen de praktijk:

Dokterassistente

De praktijkassistente zorgt ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Ze vraagt u daarom naar de reden van de consult-afspraak of visite-aanvraag.
.
Ze is bevoegd om zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, adviezen te geven en medische handelingen te verrichten. Ook zij heeft uiteraard een beroepsgeheim. Ze kan u adviseren bij veel voorkomende klachten, zoals griep, verkoudheid, diarree, hoesten, blaasontsteking etc. (zie ook Thuisarts.nl). Ook bij administratieve vragen kan ze u van dienst zijn. Tussen 10.10 en 10.30 uur en tussen 12.00 – 13.30 uur hebben wij pauze.
.
.
U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • 24-uurs bloeddrukmeting (op indicatie van de huisarts)
 • ECG (op indicatie van de huisarts)

*Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Praktijkondersteuning

Onder verantwoordelijkheid van de huisarts zijn de praktijkondersteuners bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. De inzet van de praktijkondersteuner is landelijk beleid en wordt door de zorgverzekeraars gefinancierd. De toeslag wordt door de zorgverzekeraars vergoed. Na verwijzing door de huisarts kunt u gebruik maken van deze spreekuren.
.
Speciaal voor mensen met chronische aandoeningen zijn er de praktijkondersteuners Wieke Hendrickx en Ingrid Smolders werkzaam binnen de praktijk. Zij begeleiden mensen met:

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Astma/COPD (longziekte)
 • Hart- en vaatziekten
 • Ouderenzorg

Chronische ziekten worden chronisch genoemd omdat het vaak moeilijk is om mensen hiervan te genezen, echter dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen is! De praktijkondersteuners kunnen u helpen om met uw ongemakken om te gaan en om persoonlijke keuzes te maken. Als de patiënt zijn gezondheid wenst te verbeteren zullen zij door middel van gesprekken een individueel (zorg)plan opstellen. Dat kan betekenen dat u bv hulp wenst bij het stoppen met roken, of om af te vallen of om meer te gaan bewegen. Welke doelen u zich ook wil stellen, we zullen u hierin zoveel mogelijk helpen. De opzet is om de aanpak van de problemen in verhouding te brengen met de zwaarte van de diagnose. Dus eenvoudig als het kan, en specialistisch als het moet. Dit bovenstaande noemen wij een zorgprogramma.

Praktijkondersteuning GGZ

Er zijn ook praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkzaam binnen de praktijk: Floor van Gerwen en Annemarie Lansink.
.
Zij hebben een speciale opleiding gevolgd om mensen met psychische problematiek in de huisartsenpraktijk te helpen.
.
Zij zullen door gesprekken en eventueel het laten invullen van vragenlijsten proberen een helder beeld te krijgen waar het probleem ligt. Vervolgens stellen zij aan de patiënt, in overleg met de huisarts, een behandelplan voor. De opzet is om de aanpak van de problemen in verhouding te brengen met de zwaarte van de diagnose. Dus eenvoudig als het kan, en specialistisch als het moet. Het is daarom ook mogelijk om bij de praktijkondersteuner GGZ een kortdurend behandeltraject te volgen.

Praktijk Lidwina Huisarts Eindhoven

Toestemming LSP

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt). We hebben daarvoor wel uw toestemming nodig!

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw Burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.
.
In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in een database, maar tijdelijk in een netwerk tijdens het opvragen van gegevens.
.
Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.ikgeeftoestemming.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Meer weten over ``Ik geef toestemming`` !?

Klik hier voor uitgebreidere informatie over Ik geef toestemming. U wordt vervolgens doorverwezen naar de naar officiële website van De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt ook een klachtenformulier invullen en deze afgeven op of opsturen naar de praktijk. Dit formulier kunt u downloaden.
.
Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Lees meer...

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Klachtenregeling Lidwina huisarts
Wachtkamer Huisarts Lidwina Eindhoven

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Translate »