Praktijkinformatie

Balie Huisartsen Lidwina

Spreekuren

Huisartsenpraktijk Lidwina is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur.

Tussen 10.10 en 10.30 uur en tussen 11.30 – 14.00 uur  zijn wij alléén voor spoed bereikbaar.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Wanneer u vóór 10 uur belt, streven wij ernaar u dezelfde dag een afspraak te kunnen geven. Wegens toegenomen drukte kunnen wij dit niet garanderen en wordt er aan de hand van een aantal vragen gekeken naar de urgentie van uw bezoek. Dit heet triage.
.
U kunt voor een fysieke, telefonische of beeldbelafspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente uw hulpvraag verder uitvragen. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, wij kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Terugbel spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch- of beeldbel spreekuur. U maakt ook hiervoor een afspraak met de assistente. U wordt dan teruggebeld door de huisarts.

Avond- nacht- en weekenddienst

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de Centrale Huisartsen Post (CHP). Op de huisartsenpost werken alle huisartsen binnen deze regio samen. Zie ook de website van de Centrale Huisartsen Post: www.HuisartsenpostOostbrabant.nl

.
Houdt u bij het maken van een afspraak uw burgerservicenummer (BSN) en verzekeringsgegevens bij de hand.
.
Het adres van de huisartsenpost is:

Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Tel: 088-876 5151
.

Waarneemgroep
Bij afwezigheid van uw huisarts, nemen de andere huisartsen in onze praktijk waar. Hij of zij heeft al uw medische gegevens ter beschikking.

Niet verschenen zonder bericht

TARIEF WANNEER U NIET KOMT OPDAGEN ZONDER AF TE ZEGGEN.

Afspraak gemaakt? Kom op tijd!
.
Het komt regelmatig voor dat men een afspraak maakt om vervolgens niet of te laat op het spreekuur te verschijnen.
Hiermee gaat onnodig spreekuur tijd verloren.
Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.
Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst 24 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen door te bellen naar de assistente.
Wij kunnen dan plaats maken voor een andere afspraak.
.
Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?.
.
Wanneer u niet komt opdagen kan dat verschillende oorzaken hebben.
Als u de afspraak niet afzegt, dan krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVGB (Niet verschenen Geen Bericht).
Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar.
Hiervoor is een wegblijftarief, ook wel het no-show tarief genoemd vastgesteld. Dit tarief bedraagt €15,- per keer dat u op een afspraak niet komt opdagen zonder dat aan ons te melden voorafgaand aan het consult.
We sturen u deze rekening per post. Deze nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.
U kunt deze nota voorkomen door tijdig af te zeggen. Overmacht op de dag zelf is nooit te voorzien en daarmee houden wij uiteraard rekening.
Laat ons dan zo snel mogelijk weten waarom u niet op uw afspraak kon verschijnen door te bellen met ons praktijknummer.

Triage in de huisartsenpraktijk

Wanneer u naar onze praktijk belt, krijgt u na een keuzemenu één van onze praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.
.
Door de toenemende drukte is triage nodig om ervoor te zorgen dat de wachttijden zo kort mogelijk blijven.

Waarom triage?

Wij streven ernaar u de juiste zorg, op het juiste moment én bij de juiste zorgverlener te verlenen. Wij streven ernaar u op dezelfde dag een afspraak aan te kunnen bieden wanneer u vóór 10 uur belt. Dit kunnen wij in verband met de toegenomen drukte niet garanderen.
Na triage overweegt de assistente of u een consult, dezelfde dag of met spoed krijgt of dat u wegens drukte wat langer moet wachten.

.
De praktijkassistente stelt geen diagnose, maar om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen waarna de volgende opties mogelijk zijn:

   • U krijgt een advies;
   • U krijgt een afspraak voor een (terug)bel- of fysieke afspraak;
   • U krijgt een visite, al dan niet met spoed;
   • U dient een e-consult in wat dan via een email wordt beantwoord.

Drukte

De wachttijden aan de telefoon en voor het spreekuur zijn langer dan vroeger. De assistente bespreekt samen met u wanneer en hoe lang uw bezoek kan plaatsvinden. De assistente bepaald aan de hand van de gegevens de datum en tijd van het bezoek. Dit kost meer tijd maar levert meer zorg op maat op.
.
Triage gebeurt niet uit de losse pols maar er wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze praktijk- assistenten zijn hiervoor goed opgeleid en deze kennis wordt door scholing steeds actueel gehouden. Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?

Voor een soepel verloop van het spreekuur is het belangrijk dat uw meewerkt aan het beantwoorden van de vragen van de assistente.

Zorg op maat

De assistentes houden rekening met uw wensen en met het belang van andere patiënten én de mogelijkheden in de praktijk. Om die reden kan het zijn dat u langer op uw afspraak moet wachten dan u voorheen van ons gewend was.

Zelftriage

U kunt ook eerst zelf kijken of een bezoek aan de huisarts nodig is door zogenaamde zelftriage.
Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen zoals thuisarts.nl maar ook de app “moet ik naar de dokter” kan u helpen te beslissen of u een afspraak moet maken of dat u eerst zelf iets aan uw klacht kunt doen. Probeer het eens uit via de app of de website.

tarieven
tarieven

Moet ik naar de dokter?

Twijfelt u of u met uw klacht of vraag naar de huisarts moet?
Via www.MoetikNaarDeDokter.nl krijgt u online advies of het nodig is om een dokter te raadplegen. Het programma voorziet ook in zelfzorgtips.

Keuzehulpen van Thuisarts.nl

‘Keuzehulpen’ van Thuisarts.nl kan u helpen bij het maken van een keuze tussen verschillende medische behandelingen. Op www.thuisarts.nl/keuzehulpen/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling kunt u kiezen voor een keuzehulp, die aansluit bij de ziekte waar u voor behandeld moet worden. Raadpleeg uw zorgverlener wanneer u twijfelt of de keuzehulp geschikt is voor uw specifieke situatie.

Thuismetingen

U kunt via de website www.IkBenVip.nl of de “Ik ben vip” app de door u zelf gedane metingen bijhouden en doorgeven aan uw praktijkondersteuner. Dit kan bijvoorbeeld uw bloedsuiker, bloeddruk en gewicht zijn. Overleg met uw praktijkondersteuner, zodat zij dit voor u aan kan zetten.

Overige zorgverleners

Naast de huisartsen zijn er nog andere zorgverleners die iedere dag voor de patiënten klaar staan binnen de praktijk:

Dokterassistente

De dokterassistente zorgt ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Zij vraagt u daarom naar de reden van de consult-afspraak of visite-aanvraag.
.
Zij is bevoegd om zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, adviezen te geven en medische handelingen te verrichten. Ook zij heeft uiteraard een beroepsgeheim. Zij kan u adviseren bij veel voorkomende klachten, zoals griep, verkoudheid, diarree, hoesten, blaasontsteking etc. Zie voor informatie ook de website van Thuisarts.nl: www.thuisarts.nl

 

Ook bij administratieve vragen kan de doktersassistente u van dienst zijn. .
.
U kunt op afspraak bij de assistente verder terecht voor:

   • het meten van de bloeddruk
   • aanstippen van wratten
   • verbinden van wonden
   • oren uitspuiten
   • hechtingen verwijderen
   • zwangerschapstest
   • urine onderzoek
   • suikercontrole
   • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
   • 24-uurs bloeddrukmeting (op indicatie van de huisarts)
   • ECG (op indicatie van de huisarts)

Praktijkondersteuner

Onder verantwoordelijkheid van de huisarts zijn de praktijkondersteuners bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. De inzet van de praktijkondersteuner is een landelijk beleid en wordt door de zorgverzekeraars gefinancierd. De toeslag wordt door de zorgverzekeraars vergoed. Na verwijzing door de huisarts kunt u gebruik maken van deze spreekuren.
.
Speciaal voor mensen met chronische aandoeningen zijn de praktijkondersteuners Wieke Hendrickx en Ingrid Smolders werkzaam binnen onze praktijk. Zij begeleiden mensen met:

 

   • Diabetes mellitus (suikerziekte)
   • Astma/COPD (longziekte)
   • Hart- en vaatziekten
   • Ouderenzorg

.
Chronische ziekten worden chronisch genoemd omdat het vaak moeilijk is om mensen hiervan te genezen, echter wil dat niet zeggen dat er niets aan te doen is! De praktijkondersteuners kunnen u helpen om met uw ongemakken om te gaan en om persoonlijke keuzes te maken. Als de patiënt zijn gezondheid wenst te verbeteren zullen zij door middel van gesprekken een individueel (zorg)plan opstellen. Dat kan betekenen dat u bijvoorbeeld hulp wenst bij het stoppen met roken, of om af te vallen of om meer te gaan bewegen. Welke doelen u zich ook wilt stellen, wij zullen u hierin zoveel mogelijk helpen. De opzet is om de aanpak van de problemen in verhouding te brengen met de zwaarte van de diagnose. Dus eenvoudig als het kan, en specialistisch als het moet. Dit bovenstaande noemen wij een zorgprogramma.

Praktijkondersteuner GGZ

Er zijn ook “praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg” (GGZ) werkzaam binnen de praktijk: Floor van Gerwen en Annemarie Lansink.
.
Zij hebben een speciale opleiding gevolgd om mensen met psychische problematiek in de huisartsenpraktijk te helpen.
.
Zij zullen door gesprekken en eventueel het laten invullen van vragenlijsten proberen een helder beeld te krijgen waar het probleem ligt. Vervolgens stellen zij aan de patiënt, in overleg met de huisarts, een behandelplan voor. De opzet is om de aanpak van de problemen in verhouding te brengen met de zwaarte van de diagnose. Dus eenvoudig als het kan, en specialistisch als het moet. Het is daarom ook mogelijk om bij de praktijkondersteuner GGZ een kortdurend behandeltraject te volgen.

Praktijk Lidwina Huisarts Eindhoven

Toestemming Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het Landelijk Schakelpunt (LSP). We hebben daarvoor wel uw toestemming nodig!

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw Burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.
.
In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in een database, maar tijdelijk in een netwerk tijdens het opvragen van gegevens.
.
Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.IkGeefToestemming.nl
 Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Meer weten over ``Ik geef toestemming``?

Klik hier voor uitgebreidere informatie over “Ik geef toestemming”. U wordt vervolgens doorverwezen naar de naar officiële website van De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen het op te lossen. U kunt ook een klachtenformulier invullen en deze afgeven op of opsturen naar de praktijk. Dit formulier kunt u downloaden.
.
Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): www.skge.nl. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Lees meer...

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in de SKGE folder in onze wachtkamer en op www.skge.nl

Klachtenregeling Lidwina huisarts
Wachtkamer Huisarts Lidwina Eindhoven

Meer informatie? Kijk op Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven
   • om klachten zelf aan te pakken
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Translate »
Call Now Button